O nieuczciwej konkurencji wpisów kilka- cz. 1

„Komu, komu najtańsze pomidory w mieście!”

Czy takim niegroźnym na pozór sloganem przedsiębiorca może wpuścić się -pozostańmy w warzywno-owocowym klimacie- w maliny? Co może zrobić sklepikarz, który w tym samym mieście sprzedaje pomidory taniej? Z jakimi konsekwencjami może spotkać się zachwalający, jeśli pomidory można rzeczywiście kupić w mieście taniej?

Poprzednia seria wpisów, która dotyczyła najmu komercyjnego pokazała, że taka formuła się sprawdza. Kolejna seria wpisów poświęcona będzie nieuczciwej konkurencji. Ta, sądząc chociażby po powyższym, nie jest zmorą jedynie wielkich koncernów i spotkać może każdego, nawet mikro-przedsiębiorcę.

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne w prowadzeniu firmy są pozycja rynkowa i renoma. Mozolnie wypracowywane latami, ale jakże ulotne. Za sprawą nieuczciwego konkurenta mogą prysnąć jak bańka mydlana. Konkurencja jest pożądana o ile jest zdrowa, kiedy firmy konkurują na elementy oferty, takie jak cena, czy jakość. Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów. Służą temu między innymi przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja – czy to mnie dotyczy?

W inicjującym serię wpisie przedstawię ogólny zarys idei walki z nieuczciwą konkurencją oraz przykłady potwierdzające, że z nieuczciwa konkurencja dotknąć może każdego, nie tylko dużego  przedsiębiorcę.

Świadomość tego, że działania przedsiębiorcy mogą być oceniane w kontekście zachowania wymogów uczciwej konkurencji ważna jest co najmniej z dwóch powodów.

Po pierwsze, żeby chronić firmę przed takimi działaniami.

Po drugie, żeby samemu nie zostać posądzonym o nieuczciwą konkurencją.

W obu przypadkach następstwa dla przedsiębiorcy mogą okazać się opłakane.

Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Innymi słowy, stwierdzenie czynu nieuczciwej konkurencji wymaga odpowiedzi TAK na poniższe pytania:

1.Czy czyn podjęty był w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?

2. Czy czyn był sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami?

3. Czy skutkiem czynu było naruszenie lub zagrożenie naruszenia interesów gospodarczych innego przedsiębiorcy, niekoniecznie z konkurencji, lub klienta?

Czyn nieuczciwej konkurencji co do zasady popełnić może przedsiębiorca, a w niektórych przypadkach inne podmioty, np. pracownik, a raczej były pracownik.

W ustawie wymieniono kilkanaście typów czynów nieuczciwej konkurencji. To wyliczenie nie jest wyczerpujące. Zatem nawet jeżeli nie zachodzi jeden z przypadków wymienionych poniżej działanie może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji jeżeli odpowiedź na trzy pytania jest twierdząca.

Przykładowe lista czynów nieuczciwej konkurencji z ustawy:

 1. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 2. fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 3. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 4. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 5. nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 6. naśladownictwo produktów,
 7. pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 8. utrudnianie dostępu do rynku,
 9. przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 10. nieuczciwa lub zakazana reklama,
 11. organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Z nieuczciwą konkurencją można spotkać się zarówno w realnej jak i w wirtualnej rzeczywistości. SPAM, piractwo domenowe, niewłaściwe wykorzystanie linków, typosquatting czy meta-tagging przy pozycjonowaniu to najbardziej typowe przykłady z sieci.

Każdy zawodnik z powyższej jedenastki doczeka się wpisu na blogu. Już teraz życzę owocnej lektury!

Agata Kurowska

radca prawny