Spółka przez Internet S24

Zrealizowanie pomysłu na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się bez wychodzenia z domu i zająć znacznie mniej czasu niż kiedyś. Jeżeli zatem nie mamy nic przeciwko skorzystaniu z wzorca umowy spółki dostępnemu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, to warto pójść tą drogą.

Jak zatem wygląda procedura?
Należy założyć konto na portalu S24. Następnie w zakładce MOJE PRZEDSIĘBIORSTWA wejść w okienko DODAJ PRZEDSIĘBIORSTWO i utworzyć tam nowy podmiot. Na tym etapie tworzenie podmiotu polegać będzie na wyborze jego nazwy, formy prawnej i siedziby, np. Blablabla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach.

Po dodaniu przedsiębiorstwa należy skorzystać z dostępnych wzorów dokumentów. W tym celu w zakładce DOKUMENTY należy wybrać okienko NOWY DOKUMENT, a następnie interesujący nas dokument.

Koniecznym jest zawarcie umowy spółki. W dostępnym wzorze, w zakresie części postanowień, istnieje możliwość wyboru spośród dwóch lub kilku dostępnych opcji. Tytułem przykładu, system oferuje kilka alternatyw w zakresie postanowień dotyczących zbycia i zastawienia udziału oraz umożliwia wybór sposobu reprezentacji przy kilkuosobowym zarządzie.
Umowę powinni podpisać wspólnicy. Chodzi oczywiście o podpis elektroniczny lub przez epuap. Można udzielić, również za pośrednictwem sytemu, pełnomocnictwa do zawarcia umowy spółki. Tak jak w tradycyjnej procedurze, umowa spółki powinna regulować wysokość kapitału zakładowego, przy czym wkłady na ten kapitał mogą być tylko pieniężne, organy spółki, rodzaje prowadzonej działalności.

Innymi udostępnionymi dokumentami są: oświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, lista wspólników, oświadczenie o udzielonym pełnomocnictwie do złożenia wniosku, uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki, pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki. O tym jakie dokumenty będą konieczne do wypełnienia i podpisania zadecydują potrzeby danej spółki.

Uzupełniwszy i podpisawszy wszystkie wymagane dokumenty można przejść do zakładki WNIOSKI i utworzyć, w okienku NOWY WNIOSEK, wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. System zapyta o dokumenty, które chcemy załączyć do wniosku. Będą to dokumenty, które wcześniej zostały utworzone i podpisane. Po uzupełnieniu, wniosek należy podpisać i przejść do zakładki opłać i wyślij. Opłata wynosi 350 złotych, w tym 250 za rejestrację, a 100 za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tak, to jedyna opłata, jest ona niższa niż przy tradycyjnej procedurze, a sporządzenie umowy w S24 nie kosztuje nic.

Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, w zakładce KORESPONDENCJA powinniśmy otrzymać wiadomość o przesłaniu naszego wniosku do sądu rejestrowego, a co ważniejsze, o nadaniu sprawie o rejestrację spółki sygnatury. Wreszcie za dzień lub dwa można spodziewać się w tej samej zakładce postanowienia o wpisie podmiotu do rejestru przedsiębiorców KRS. Numer NIP i REGON zostaną również nadane.

Oczywiście na łamach bloga rejestracja podmiotu przez S24 wygląda na wyjątkowo prostą i nie sprawiającą większych trudności. Trzeba jednak wiedzieć, że na cały proces składa się szereg decyzji, które przybierają postać wyboru dostępnych w systemie opcji. Decyzje te dotyczą zarówno tego jak tworzona spółka ma wyglądać, jak i tego, które dokumenty wybrać i jak je wypełnić w zautomatyzowanej procedurze rejestracyjnej. Trzeba liczyć się z tym, że w przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia. To nastąpi już tradycyjną pocztą, a sprawa szybkiej, elektronicznej rejestracji spółki zostanie tylko wspomnieniem.