Spółka z o.o. spółka komandytowa przez internet S24

O zaletach prowadzenia biznesu w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością napisano już wiele. Dość w tym miejscu powiedzieć, że odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki jest ograniczona do wysokości ustalonej w umowie spółki sumy komandytowej. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku od osób prawnych. Nie dochodzi do opodatkowania wpierw dochodów spółki, a w dalszej kolejności dochodu wspólników, którym zysk wypłacono.

Rejestracja spółki możliwa jest za pośrednictwem systemu S24 na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

O zaletach rejestracji spółki przez S24 pisałam tutaj. Bez znaczenia jest czy miejscowość, w której znajdują się aktualnie osoby chcące założyć spółkę to Zabrze, czy jakiś egzotyczny zakątek świata.

Wzorzec umowy

Wzorzec umowy  zamieszczony w systemie niesie ze sobą pewne ograniczenie. Przykładowo, wkłady do spółki mogą być wyłącznie pieniężne, a wniesienie aportu jest niedopuszczalne. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę wypełniając formularz umowy? Nazwisko czy nazwa komandytariusza nie powinny pojawić się w firmie spółki. Jeśli tak by się stało, komandytariusz ten będzie odpowiadał za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

Niższe opłaty – miła rzecz

Opłata za rejestrację spółki komandytowej przez S24 (wraz z opłatą za ogłoszenie w MSiG) wynosi 350 złotych. Wydatek na opłatę za rejestrację spółki z o.o. (komplementariusza) to też 350 złotych. Odpada koszt sporządzenia umowy spółki, czy umów, przez notariusza.

Pełnomocnik spółki z o.o. do zawarcia umowy spółki komandytowej z członkiem zarządu spółki z o.o.

Bardzo często zdarza się , że członkowie zarządu spółki z o.o., która zostać ma komplementariuszem chcą  zostać w spółce komandytowej  komandytariuszami. W takim schemacie umowa spółki komandytowej zawierana jest pomiędzy spółką z o. o. oraz członkami jej zarządu. Sytuację taką reguluje art. 210 § 1 KSH:

“W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.”

W zakładce z dokumentami znaleźć można wzorzec takiej uchwały.

Oczywiście generowane w S24 dokumenty należy podpisać podpisem elektronicznym lub epuap.

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS.