Ugoda, czy to korzystne?

Na sam początek należy powiedzieć, że spór nie musi zawsze zakończyć się wydaniem wyroku sądowego. Bez względu na to, czy sprawa trafiła już przed sąd czy jest na wcześniejszym etapie, możliwe jest zażegnanie konfliktu ugodą.

Czym jest ugoda?

Ugoda to umowa. Zgodnie z art. 917 Kodeksu cywilnego: “Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.”

Mówiąc prostym językiem ugoda oznacza ustępstwa każdej ze stron. Ustępstwa te dotyczą wzajemnych praw i obowiązków. Strony decydują się na ustępstwa by uchylić niepewność dotyczącą roszczeń wynikających z ich relacji lub zapewnić ich wykonanie. Ugoda może być nie tylko sposobem zakończenia sporu, ale i zadziałać jeszcze wcześniej i spowodować, że do takiego w ogóle nie dojdzie.

Ugoda sądowa

Wniesienie pozwu do sądu, jeśli już nastąpi, nie musi oznaczać rozstrzygnięcia sprawy wyrokiem. W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne sąd dąży na każdym etapie postępowania do ich ugodowego załatwienia. Proces sądowy jest dynamiczny i w zależności od jego przebiegu korzystnym może okazać się zaproponowanie ugodowego sposobu jego zakończenia lub przyjęcie takiej propozycji.

Co daje zawarcie ugody?

Przede wszystkim zawarcie ugody pozwala zakończyć spór, co samo w sobie jest wartością. Pozwala skrócić czas, w jakim to nastąpi. Nie trzeba kierować pozwu do sądu, prowadzić postępowania dowodowego i oczekiwać na wydanie wyroku. Od ugody nie ma apelacji, a to dalsza oszczędność czasu. Z kolei, jeśli oszczędza się czas, to oszczędza się również pieniądze. W przeciwieństwie do wyroku, strony maja wpływ na treść ugody. Zawarcie ugody ułatwia dalszą współpracę stron, czego o wyroku raczej nie można powiedzieć.

Podsumowując, w zamian za częściową modyfikację swojego stanowiska ugoda oferuje szereg korzyści. Czy zatem zawsze warto? Odpowiedź brzmi: zawsze warto przeanalizować, co w realiach danej sprawy oraz na danym jej etapie ugoda pozwoli osiągnąć. Jak zawsze, szczegółowa, fachowa ocena prawna zaistniałych okoliczności ułatwi podjęcie najlepszej decyzji.