Badanie stanu prawnego nieruchomości – ewidencja gruntów

Ewidencja gruntów i budynków powie nam wiele o nieruchomości. Tym samym pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Rejestr ten prowadzą starostwie, a sam system jest jednolity w całym kraju. Zatem, chcąc uzyskać informację skierować należy się do starostwa. Ale uwaga, nie każdemu dane jest uzyskanie wypisu lub wyrysu dla danej działki lub budynku. Należy wykazać interes prawny. Wymóg ten nie dotyczy właściciela.

Jakich informacji o gruntach dostarczy ewidencja?

Położenie, granice, powierzchnia, rodzaj użytków oraz oznaczenie księgi wieczystej to najważniejsze z danych, które oferuje wypis z ewidencji.

Jeśli chodzi o budynki, to z rejestru wynikać będzie jego położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne.

Z kolei jeśli chodzi o lokal, to można, poznać jego położenie, funkcje użytkowe oraz powierzchnię użytkową.

Jeśli obiekt wpisany jest do rejestru zabytków informacja o tej okoliczności powinna zostać ujawniona w ewidencji.

Wyrys umożliwi poznanie położenia działki, jej granic oraz zlokalizowanych na niej obiektów, w tym ich rodzaju.

Cenną informacją okazać może się wykaz zmian ewidencyjnych. Można na tej podstawie dowiedzieć się jak powstała działka, która jest przedmiotem naszego zainteresowania i jakim zmianom ulegała.

Na podstawie danych z ewidencji w księdze wieczystej wpisuje się informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości, o powierzchni przede wszystkim. Jeśli oznaczenie nieruchomości wynikające z księgi i ewidencji różnią się, zasadniczo rozbieżności zostaną rozstrzygnięte na korzyść tej drugiej.